Nếu bạn đã từng học tiếng Anh hoặc nghe tiếng Anh, bạn có từng để ý sự khác biệt khi phát âm tiếng Anh và tiếng Việt. Việc tìm thấy những khác biệt này sẽ giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về phát âm tiếng Anh, sớm cải thiện được kỹ năng nói của bản thân.

Cùng Edumax tìm hiểu nào:

Ngữ pháp tiếng Anh

1. Thứ nhất,

Tiếng Anh: là ngôn ngữ đa âm; khi nói, đưa hơi lên mũi.

Tiếng Việt: là ngôn ngữ đơn âm; khi nói, không đưa hơi lên mũi.

2. Thứ hai,

Tiếng Anh: Khi phát âm, đầu lưỡi chuyển động và chạm vào nhiều nơi trong khoang miệng.

Tiếng Việt: Khi phát âm, đầu lưỡi thường ở khoảng giữa khoang miệng.

3, Thứ ba,

Tiếng Anh: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi di chuyển đến khoang miệng và thoát ra ngoài khá nhiều.

Tiếng Việt: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi bị giữ lại trong khoang miệng và thoát ra ngoài rất ít.

 4, Thứ tư,

Tiếng Anh: phụ âm ở đầu từ có thể là hợp âm phụ âm; phát âm đầy đủ các phụ âm ở đầu từ, các phụ âm ở giữa từ và các phụ âm ở cuối từ.

* Khác phụ âm đầu dẫn tới khác nghĩa:

Ví dụ:

 • ray                   /reɪ/          n   tia sáng
 • pray    /preɪ/              vi   cầu nguyện
 • spray /spreɪ/             vt   xịt (thuốc)

* Khác phụ âm giữa dẫn tới khác nghĩa:

Ví dụ:

 • word    /wɜːd/         n       từ, lời nói
 • world    /wɜːld/        n      thế giới
 •  rely (on) /rɪˈlaɪ/               vi   dựa vào
 •  reply     /rɪˈplaɪ/       vi      hồi đáp

* Khác phụ âm cuối dẫn tới khác nghĩa:

Ví dụ:

 • why    /waɪ/             adv   tại sao
 • white /waɪt/             n   màu trắng
 • wine /waɪn/             n     rượu vang
 • wide /waɪd/           adj     rộng

* Trong tiếng Anh, phải phát âm đầy đủ các phụ âm trong từ; nếu phát âm thiếu và không rõ các phụ âm trong từ, người nghe có thể hiểu lầm ý của người nói.

Tiếng Việt: phụ âm ở đầu từ là âm đơn; không có phụ âm ở giữa từ; không phát âm phụ âm cuối từ.

5. Thứ năm,

 Tiếng Anh: vì tiếng Anh có phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Anh có nối âm.

 Tiếng Việt: vì tiếng Việt không phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Việt không có nối âm.

6. Thứ sáu,

Tiếng Anh: có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

VD: key    /kiː/  n  cái chìa khóa

to        /tuː/             prep đến, tới

* Nhận xét:

– Âm /kiː/ được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “khi” của tiếng Việt

– Âm /tuː/được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “tu” của tiếng Việt và nó được phát âm rất khác với chữ “tu” và “thu” của tiếng Việt.

 Tiếng Việt: không có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t.

 7. Thứ bảy,

Tiếng Anh: có phân biệt rất rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.

Tiếng Việt: không có phân biệt rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.

8, Thứ tám,

Tiếng Anh: có phân biệt rất rỏ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

Ví dụ:

 • seat   /st/             n       chỗ ngồi
 •  sit      /sɪt/               vi       ngồi
 •  shot    /∫ɒt/             n       phát súng
 •  short   /∫ɔːt/             adj    ngắn

* Nếu không phát âm rõ ràng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn, người nghe có thể hiểu sai ý của người nói.

 Tiếng Việt: Tiếng Việt không có phân biệt rõ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn.

9. Thứ chín,

Tiếng Anh: Một số âm có trong tiếng Anh, nhưng không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/…

Nếu không biết cách phát âm những âm trên, bạn sẽ không thể nói đúng tiếng Anh và có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn muốn nói.

Ví dụ:

 • tin         /tɪn/  n         thiếc
 • thin        /θɪn/         adj     gầy ốm

Tiếng Việt: một số âm không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/…

Lưu ý: Nếu bạn không biết cách phát âm đúng những phụ âm và nguyên âm tiếng Anh, bạn không thể nói tiếng Anh đúng cách được. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách phát âm đúng những âm và từ ngữ tiếng Anh, bạn có thể phát âm đúng tiếng Anh và sẽ cảm thấy việc học từ vựng và nghe-nói tiếng Anh không khó như nhiều người vẫn nghĩ.