Một cách khách quan mà nói, từ trước tới nay, chúng ta được học hầu hết còn thiếu tính hệ thống. Có nhiều lối giải thích cách sử dụng các từ Forget, Remember, Regret, Stop, Go on, Try… khiến tôi thường bị nhầm lẫn, nhất là khi mới học tiếng Anh.

ngữ pháp tiếng Anh

Theo sau các động từ này là một động từ nguyên thể có TO nếu chỉ một hành động ở tương lai, hoặc một danh động từ (V-ING) nếu là một hành động sớm hơn. Việc sử dụng dạng nào liên quan tới thời điểm diễn ra hành động.

Dưới đây là một số ví dụ giúp các bạn dễ dàng phân biệt nhé!

Don’t forget to meet Mr Moriarty at 10 o’clock this morning. (You should meet Mr Moriarty at 10 o’clock this morning.)
I’ll never forget meeting her for the first time. (I’ll never forget when I met her for the first time.)

Did you remember to buy tea? (Did you remember that you should buy tea?)
I don’t remember ever visiting this museum. (I don’t remember that I have ever visited this museum.)

We regret to inform you that your application has been rejected. (We are sorry we have to inform you that your application has been rejected.)
I regret spending so much money last night. (I am sorry that I spent so much money last night.)

Whichever page you’re on, go on to read the next chapter. (Continue with the next chapter.)
Go on reading the article. (Continue reading the article.)

We stopped to drink a cup of coffee. (We stopped in order to drink a cup of coffee.)
I stopped smoking years ago. (I gave up smoking years ago.)

I tried to reach her at work, but the line was busy. (I made an attempt to reach her at work.)
Why didn’t you try calling her on her mobile? (Why didn’t you call her on her mobile to see if you could reach her?)

Cách nhận biết không có gì quá phức tạp đúng không nào.

Chúc bạn thành công nhé!