LớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng% GVNN
Startup 13Finger Prints 14-6 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
24/10/201550% Đăng ký học thử
Startup 5Finger Prints 24-6 tuổiThứ 7 (8h45-10h15)24/10/201550% Đăng ký học thử
Startup 14Finger Prints 14-6 tuổiChủ nhật (9h00-10h30)29/11/201550% Đăng ký học thử
Starters 1SKid’s box 16-8 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
31/10/201550% Đăng ký học thử
Starters 1UKi’d box 16-8 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (16h00-17h30)
28/11/201550% Đăng ký học thử
Starters 1T (Startup 3)Kid’s box 16-8 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
25/11/201550% Đăng ký học thử
Movers 2D (Movers 1C)Kid’s box 47-10 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
27/11/201550% Đăng ký học thử
Movers 1E (Starters 2E)Kid’s box 37-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
03/12/201550% Đăng ký học thử
Starters 2I (Starters 1E)Kid’s box 27-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
07/12/201550% Đăng ký học thử
Starters 2K (Starters 1F)Kid’s box 27-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (16h00-17h30)
31/12/201550% Đăng ký học thử
KET 2A (KET 1A)Challenges 2+310-15 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
21/12/201550% Đăng ký học thử
KET 2B (KET 1B)Challenges 2+310-15 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h30-17h00)
31/12/201550% Đăng ký học thử
KET 2C (KET 1C)Challenges 2+310-15 tuổiThứ 5 (19h00-20h30)
Chủ nhật (17h30-19h00)
31/12/201550% Đăng ký học thử