STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng% GVNN
1Starters 1UKid’s box 16-8 tuổiThứ 3 (18h15-19h45)
Thứ 7 (16h45-16h15)
09/01/201650% Đăng ký học thử
2Startup 11Finger Prints 24-6 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
10/01/201650% Đăng ký học thử
3Movers 2E (Movers 1B)Kid’s box 47-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
29/01/201650% Đăng ký học thử
4KET 1F
(Pre – Ket 5)
Challenges 210-12 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
27/01/201650% Đăng ký học thử
5Starters 1VKid’s box 16-8 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
15/02/201650% Đăng ký học thử
6Startup 6Finger Prints 34-6 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
03/02/201650% Đăng ký học thử
11Starters 2L
(Starters 1H)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
11/03/201650% Đăng ký học thử
10Startup 12Finger Prints 24-6 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
12/03/201650% Đăng ký học thử
12Movers 2F
(Movers 1C)
Kid’s box 47-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
14/03/201650% Đăng ký học thử
9Startup 18Finger Prints 14-6 tuổiThứ 7 (9h00-10h30)19/03/201650% Đăng ký học thử
7Starters 1XKid’s box 16-8 tuổiThứ 2 (18h15-19h45)
Thứ 6 (18h15-19h45)
25/03/201650% Đăng ký học thử
8Startup 16Finger Prints 14-6 tuổiThứ 2 (18h15-19h45)
Thứ 6 (18h15-19h45)
28/03/201650% Đăng ký học thử