STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng
1Start-up 28Finger prints 14-6 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)

Thứ 7 (17h30-19h00)

15/08/2017 Đăng ký học thử
2Starters 1A14Kid’s Box 16-8 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)

Thứ 7 (17h30-19h00)

26/08/2017 Đăng ký học thử
3Start-up 25Finger prints 24-6 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)

Chủ nhật (17h30-19h00)

17/08/2017 Đăng ký học thử
4Starters 2A6Kid’s Box 27-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)

Thứ 7 (17h30-19h00)

09/08/2017 Đăng ký học thử