STTLỚPGIÁO TRÌNH KHUNGĐỘ TUỔILỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNG
1Start-up 26Finger Prints 14-6 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)

Thứ 6 (17h30-19h00)

14/07/2017 Đăng ký học thử
2Starters 1A12Kid’s box 16-8 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)

Chủ nhật (17h30-19h00)

23/07/2017 Đăng ký học thử
3Start-up 22Finger Prints 35-6 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)

Chủ nhật (17h30-19h30)

27/07/2017 Đăng ký học thử
4Starters 2A5Kid’s box 27-9 tuổiThứ 3 (19h00-20h30)

Thứ 6 (19h00-20h30)

28/07/2017 Đăng ký học thử
5Movers 1TKid’s box 37-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)

Thứ 6 (17h30-19h00)

29/07/2017 Đăng ký học thử