STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng% GVNN
1Startup 21Finger Prints 14-6 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
30/7/201650% Đăng ký học thử
2Starters 2S
(Starters 1Q)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Chủ nhật (9h00-10h30)
26/7/201650% Đăng ký học thử
3Movers 1I
(Starters 2H)
Kid’s Box 37-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h45-17h15)
8/4/201650% Đăng ký học thử
4Movers 2H
(Movers 1E)
Kid’s box 48-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
24/7/201650% Đăng ký học thử
5Movers 2I
(Movers 1F)
Kid’s box 48-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h45-17h15)
24/7/201650% Đăng ký học thử
6KET 2B
(KET 1E)
Challenges 211-13 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
30/7/201650% Đăng ký học thử
7KET 4C
(KET 3A)
Challenges 412-15 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
23/7/201650% Đăng ký học thử
8KET 4D
(KET 3B)
Challenges 412-15 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h30-17h00)
31/7/201650% Đăng ký học thử