STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng% GVNN
1Starters 1ZKid’s box 16-8 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (15h45-17h15)
21/5/201650% Đăng ký học thử
2Startup 20Finger Prints 14-6 tuổiThứ 7 (9h00-10h30)
Chủ nhật (9h00-10h30)
28/5/201650% Đăng ký học thử
3Starters 1A1
(Startup 2)
Kid’s box 16-8 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
21/5/201650% Đăng ký học thử
4Movers 1G
(Starters 2F)
Kid’s box 37-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
4/5/201650% Đăng ký học thử
5Flyers 2D
(Flyers 1B)
Kid’s box 68-10 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
7/5/201650% Đăng ký học thử
6Startup 8Finger Prints 24-6 tuổiChủ nhật (9h00-10h30)15/5/201650% Đăng ký học thử
7KET 1G
(Pre – KET 6)
Challenges 210-12 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Chủ nhật (9h00-10h30)
5/6/201650% Đăng ký học thử
8Starters 2Q
(Starters 1L)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
29/5/201650% Đăng ký học thử
9Starters 2R
(Starters 1M)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
29/5/201650% Đăng ký học thử
10PET 1A
(KET 5A)
Insight15-17 tuổiThứ 4 (18h00-19h30)
Chủ nhật (17h30-19h00)
1/6/201650% Đăng ký học thử
11Startup 15Finger Prints 24-6 tuổiThứ 2(17h30-19h00)
Thứ 7 (9h00-10h30)
27/5/201650% Đăng ký học thử
12Movers 1H
(Starters 2G)
Kid’s box 37-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
25/4/201650% Đăng ký học thử