STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảng% GVNN
1Starters 1ZKid’s box 16-8 tuổiThứ 5 (19h05-20h35)
Chủ nhật (17h30-19h00)
28/4/201650% Đăng ký học thử
2Startup 19Finger Prints 14-6 tuổiThứ 3 (17h30- 19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
23/4/201650% Đăng ký học thử
3Starters 2M
(Starters 1J)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
5/4/201650% Đăng ký học thử
4Starters 2P
(Starters 1I)
Kid’s box 27-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
27/4/201650% Đăng ký học thử
5Flyers 1D
(Movers 2C)
Kid’s box 58-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
7/4/201650% Đăng ký học thử
6Movers 2G
(Movers 1D)
Kid’s box 47-9 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
25/4/201650% Đăng ký học thử
7Flyers 2C
(Flyers 1B)
Kid’s box 68-10 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
7/5/201650% Đăng ký học thử