Tháng 5/2018, Anh ngữ Edumax liên tục khai giảng các lớp tiếng Anh ở các trình độ dành cho học viên từ 6 đến 10 tuổi. Thông tin cụ thể các lớp khai giảng như sau:

STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảngĐăng ký học thử
1Starters 1A19Kid’s Box 16-8 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
23/05/2018 Đăng ký học thử
2Movers 1A4Kid’s Box 37-9 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
08/05/2018 Đăng ký học thử
3Movers 1A5Kid’s Box 37-9 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
13/05/2018 Đăng ký học thử
4Movers 2A1Kid’s Box 48-10 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
21/05/2018 Đăng ký học thử
5Flyers 1MKid’s Box 58-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h45-17h15)
10/05/2018 Đăng ký học thử