STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảngĐăng ký học thử
1Start-up 29Finger prints 14-6 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
19/10/2017 Đăng ký học thử
2Starters 1A15Kid’s Box 16-8 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
25/10/2017 Đăng ký học thử
3Starters 2A10Kid’s Box 27-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
27/10/2017 Đăng ký học thử
4Starters 2A11Kid’s Box 27-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
27/10/2017 Đăng ký học thử
5Movers 1ZKid’s Box 38-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
06/10/2017 Đăng ký học thử
6Movers 2TKid’s Box 48-10 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
22/10/2017 Đăng ký học thử
7Flyers  1HKid’s Box 59-11 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
25/10/2017 Đăng ký học thử