Anh ngữ Edumax liên tục khai giảng các lớp tiếng Anh cho tất cả học viên các trình độ Start up, YLE (Starters, Flyers), KET trong tháng 07/2018. Lịch khai giảng cụ thể của các lớp như sau:

STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảngĐăng ký học thử
1Start-up 28Finger prints 35-6 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
21/07/2018 Đăng ký học thử
2Starters 1A20Kid’s Box 16-8 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
24/07/2018 Đăng ký học thử
3Starters 2A19Kid’s Box 27-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
06/07/2018 Đăng ký học thử
4Flyers LT4Kid’s Box 59-11 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
11/07/2018 Đăng ký học thử
5Ket 1PChallenges 111-13 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
10/07/2018 Đăng ký học thử