Anh ngữ Edumax liên tục khai giảng các lớp tiếng Anh cho tất cả học viên các trình độ Start up, YLE (Starters, Movers, Flyers), KET trong tháng 6/2018. Lịch khai giảng cụ thể của các lớp như sau:

STTLớpGiáo trình khungĐộ tuổiLịch họcNgày khai giảngĐăng ký học thử
1Start-up 32Finger prints 14-6 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
23/06/2018 Đăng ký học thử
2Starters 1A19Kid’s Box 16-8 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Chủ nhật (15h45-17h15)
17/06/2018 Đăng ký học thử
3Start-up 26Finger prints 34-6 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
11/06/2018 Đăng ký học thử
4Starters 2A18Kid’s Box 27-9 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
20/06/2018 Đăng ký học thử
5Movers 1A6Kid’s Box 37-9 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
08/06/2018 Đăng ký học thử
6Movers 2A2Kid’s Box 48-10 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
25/06/2018 Đăng ký học thử
7Flyers 1PKid’s Box 58-10 tuổiThứ 3 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
15/06/2018 Đăng ký học thử
8Flyers 2KKid’s Box 68-12 tuổiThứ 4 (17h30-19h00)
Thứ 7 (17h30-19h00)
13/06/2018 Đăng ký học thử
9Ket 1PChallenges 19-12 tuổiThứ 2 (17h30-19h00)
Thứ 6 (17h30-19h00)
25/06/2018 Đăng ký học thử
10Ket 4IChallenges 412-15 tuổiThứ 5 (17h30-19h00)
Chủ nhật (17h30-19h00)
21/06/2018 Đăng ký học thử