Gương mặt tiêu biểu Edumax tuần này xin được biểu dương thành tích học tập của bạn Lê Hoàng An, lớp Junior 14.

Le Hoang An

Gương mặt tiêu biểu – Lê Hoàng An

Mặc dù vào lớp muộn hơn so với các bạn nhưng Hoàng An luôn tỏ ra nổi trội ở tất cả các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Trong lớp con chú ý nghe giảng và tích cực tham gia xây dựng bài. Các bài tập về nhà mà cô giáo giao, con luôn hoàn thành đầy đủ. Cô giáo và các bạn đã tín nhiệm và bầu bạn ấy là lớp phó học tập của lớp đấy. An giống như anh cả của lớp Junior 14, con luôn giúp đỡ các bạn trong lớp về học tập cũng như trong các hoạt động tập thể.  Con cũng là người giúp cô giáo quản lý lớp trong những giờ học ngoại khóa. Các bạn trong lớp “nể phục” An không chỉ ở thành tích học tập xuất sắc mà còn ở sự chững chạc tinh thần trách nhiệm của con.

Chúc con luôn là con ngoan, trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và Edumax nhé!