[GIAO TIẾP TIẾNG ANH ] Những mẫu câu hỏi sức khỏe, cuộcc sống thông dụng nhất

tiếng anh giao tiếp
tiếng anh giao tiếp – sức khỏe

1. How are you?
Bạn có khỏe không. Câu hỏi giao tiếp thông thường nhất cho những người bạn lâu không gặp nhau.
2. How are things?
Câu hỏi về sức khỏe, công việc và đời sống cá nhân. Thường người hỏi mong chờ bạn nói về sức khỏe.

3.How’s things?
Có ai phát hiện ra lỗi sai ở đây không? Lỗi sai đấy vẫn được chấp nhận trong giao tiếp để làm cho câu hỏi đỡ formal hơn

4.How’s it going?

5.How are you getting on?

Mẫu câu 4 và 5 thường hỏi về cuộc sống cá nhân và công việc. “Mọi việc tiến triển như thế nào rồi” “công việc của bạn dạo này như nào”

6.How have you been?
Mẫu 6 hỏi về sức khẻo

7.What have you been (getting) up to?

Mẫu 7 nhắm đến những hoạt động mà bạn làm gần đây. “Dạo này bạn đang làm gì đấy”

8.I hope everything’s okay?
“Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt chứ”

9.Alright?

10.How have you been keeping?

Mẫu 10 mang tính chất hơi trang trọng nhưng vẫn thể hiện sự chân thành và thân thiện