Diễn tả số lượng là vấn đề được quan tâm nhiều trong tiếng Anh. Thế nào là cách diễn đạt đúng, cách dùng nào được sử dụng phổ biến. Đôi khi, người học tiếng Anh vẫn có thể bị nhầm lẫn. Một bài tổng hợp dưới đây giúp các bạn nắm rõ hơn cách dùng của chúng.

Diễn tả khẳng định

tu chi so luong

Diễn tả phủ định

tu chi so luong phu dinh Chú ý:

Từ chỉ số lượng có OF theo sau được gọi là Đại từ chỉ số lượng.

Từ chỉ số lượng không có OF theo sau được gọi là Tính từ chỉ số lượng.

Khi muốn nói một đôi, một cặp, ta có thể dùng “a pair of”, “a couple of”.

Ví dụ: A pair of shoes (một đôi giày), a couple of pals (Một cặp bồ bịch), a couple of days = two day (hai ngày).

Chúc các bạn thành công nhé!