Vậy là Cuộc thi Triển vọng Cambridge lần thứ 9 do Anh ngữ Edumax tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cuộc thithu hút gần 280 thí sinh cả trong và ngoài Edumax đăng ký tham gia. Sau hơn 10 ngày chấm thi và tổng hợp kết quả, Anh ngữ Edumax xin chúc mừng 16 thí sinh ở các trình độ Starters, Movers, Flyers, KET đã đạt kết quả xuất sắc trong Cuộc thi Triển vọng Cambridge  tháng 4 năm 2018.

– Trình độ Starters:

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Giải

1

S16

Trần Trí Dũng

Statrers 2A8

Giải Nhất

2

S82

Vũ Tường Vy

Statrers 2A8

Giải Khuyến khích

3

S21

Nguyễn Khánh Minh Đức

Statrers 2A6

Giải Khuyến khích

4

S26

Vũ Khôi Nguyên

Statrers 2A8

Giải Khuyến khích

 

– Trình độ Movers:

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Giải

1

M24

Phạm Yến Chi

Movers 2T

Giải Nhất

2

M27

Trần Đức Dũng

Movers 2S

Giải Khuyến khích

3

M57

Trương Khánh Ly

Movers 2V

Giải Khuyến khích

4

M84

Đoàn Trường Sơn

Movers 2Q

Giải Khuyến khích

 

–  Trình độ Flyers:

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Giải

1

F25

Hoàng Vương Khánh Linh

Flyers 2G

Giải Nhất

2

F07

Dương Khánh Chi

Flyers 2G

Giải Khuyến khích

3

F31

Lê Trần Bảo Nhi

Flyers 2G

Giải Khuyến khích

4

F02

Mã San Anh

Flyers LT3

Giải Khuyến khích

 

 – Trình độ KET:

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Giải

1

K18

Vũ Phương Linh

KET 4H

Giải Nhất

2

K33

Vũ Hương Quỳnh

KET 4H

Giải Khuyến khích

3

K11

Nguyễn Hiền Xuân Giang

KET 4H

Giải Khuyến khích

4

K32

Lê Vũ Nhật Quang

KET 4F

Giải Khuyến khích

Chúng ta hãy cùng chúc mừng 16 bạn và chúc các bạn học tập tốt hơn nữa để đạt thêm nhiều thành tích đáng tự hào như thế này nữa nhé!