Category: Tài liệu học tập

Lesson 2: Đại từ nhân xưng

November 4, 2013

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật […]

Chia sẻ kinh nghiệm thi Toeic 800 điểm

Lesson 1: Mạo từ bất định “A” và “AN”

November 4, 2013

Trong  tiếng Anh giao tiếp hàng ngày dù đơn giản hay phức tạp, không thể thiếu được hai từ  “A” và “AN” này. ngoài ra đây cũng là kiến thức rất hữu ích cho những bạn đang luyện thi Toeic […]

Từ vựng Toeic – Chuyên đề Kinh tế

October 16, 2013

Từ vựng Toeic là một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình luyện thi Toeic hiệu quả, Từ vựng Toeic phần lớn tập trung vào một số lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, […]

Luyện nghe tiếng anh giao tiếp

Từ vựng Toeic – Chủ đề chính trị

October 16, 2013

Vệc nắm vững  từ vựng Toeic là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình luyện thi Toeic . Trong đề thi Toeic có rất nhiều chủ đề khác nhau trong giao tiếp ví dụ như văn phòng, […]

Từ vựng toeic chủ đề hàng không

Từ vựng Toeic – Chủ đề Hàng không

October 15, 2013

Vệc nắm vững  từ vựng Toeic là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình luyện thi Toeic . Trong đề thi Toeic có rất nhiều chủ đề khác nhau trong giao tiếp ví dụ như văn phòng, […]

Cambridge Knight contest

Đề thi thử Cambridge YLE Starters

September 13, 2013

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge là chứng chỉ do Đại học Cambridge cấp có giá trị vĩnh viễn. Trong đó, English for Young Learners ( YLE Starters ) là một hệ thống những kỹ năng tiếng Anh, được Cambridge thiết kế dành riêng cho […]